Vergoeding

Wordt het behandeltraject vergoed?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een operatie en hebben een behandelcontract afgesloten met het Centrum Obesitas Noord Nederland, maar vraag dit altijd na bij uw verzekeraar. Let op: Met zorgverzekeraar Caresq is geen contract afgesloten. Patiënten van Caresq moeten eerst akkoord vragen en krijgen van Caresq, voordat de behandeling eventueel gestart kan worden.  

Beperkingen
Ook als uw zorgverzekeraar de behandeling bij het Centrum Obesitas Noord Nederland vergoedt kunnen er beperkingen zijn. Veel verzekeraars hebben een limiet gesteld aan het totaal aantal operaties dat zij per jaar bij ons centrum willen laten uitvoeren. Als die limiet is bereikt kan het zijn dat u pas het volgende kalenderjaar kan worden behandeld of dat wij u moeten verwijzen naar een ander centrum.

Is een machtiging nodig?
Het kan zijn dat u een machtiging van uw zorgverzekeraar nodig heeft, om behandeld te kunnen worden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten met het Centrum Obesitas Noord Nederland, kunnen wij deze machtiging voor u aanvragen. Als er geen overeenkomst is, moet u de machtiging zelf aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat zijn de kosten van het behandeltraject?
Wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten met het Centrum Obesitas Noord Nederland, hebben zij onderhandeld over de prijs. Als er geen overeenkomst is, dan geldt het zogenaamde passantentarief.

Eigen risico
Iedere zorgverzekerde van 18 jaar en ouder heeft wettelijk per kalenderjaar een verplicht eigen risico. Een behandeltraject bij het Centrum Obesitas Noord Nederland beslaat in ieder geval vijf kalenderjaren. Ieder kalenderjaar wordt opnieuw het volledige eigen risico aangesproken. Wij willen u dan ook adviseren om het eigen risico zo laag mogelijk te houden door het verplichte eigen risico niet vrijwillig te verhogen.

Eigen bijdrage?
Sommige zorgverzekeraars vragen van de patiënt, naast het eigen risico, ook nog een eigen bijdrage. Vraag na bij uw zorgverzekeraar of dit voor u geldt.

Polisvoorwaarden
Alle voorwaarden die op uw zorgverzekeringsovereenkomst van toepassing zijn, staan vermeld in de polisvoorwaarden. Lees deze goed door.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.


Snel naar

BMI berekenen


Uw bmi berekenen

Zo berekent u uw Body Mass Index:
Vul hieronder uw lengte (bijvoorbeeld 184) en uw gewicht (bijvoorbeeld 95.5).


Bereikbaarheid

Tel: 058 - 286 6969
Fax: 058 - 286 6103

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Routebeschrijving

Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden