Eerste consult

Wat neemt u mee naar het eerste consult? 
Wanneer u voor het eerste consult komt, hebben wij van u al een aantal formulieren ontvangen:

Bij uw eerste afspraak neemt u dan nog de volgende vijf documenten mee:

Verplicht:
1.  Verwijsbrief van uw arts (als de arts deze niet digitaal heeft verzonden)
2.  Identiteitsbewijs
3.  Verzekeringsbewijs
4.  Rapportage van de diëtist
5.  Rapportage van de psycholoog/psychiater (als u behandeld bent geweest)

Eventueel:
Wanneer bij u door een longarts slaap-apneu is gediagnostiseerd (waarvoor eventueel een CPAP masker wordt gebruikt), is het belangrijk dat u bij het eerste consult een brief/verslag van de longarts overhandigt.

Verloop van het eerste consult
U wordt gewogen en uw lengte en buikomtrek worden gemeten. In een persoonlijk gesprek, en naar aanleiding van de informatie op het formulier Patiëntgegevens dat u heeft ingevuld, de rapportage van de diëtist (en eventueel psycholoog of psychiater), uw medicatiegebruik en het ingevulde formulier Eetdagboek, wordt vastgesteld of u in aanmerking kunt komen voor het eerste deel van het behandelprogramma. Dit betreft gesprekken met een internist, diëtist en psycholoog voor het verkrijgen van een positief advies voor het verdere behandelprogramma.

Het maken van een vervolgafspraak:
Wanneer u aan de operatiecriteria voldoet, wordt met u een vervolgafspraak gemaakt voor het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Formulieren

Klik hier om de benodigde formulieren te downloaden.


Snel naar

BMI berekenen


Uw bmi berekenen

Zo berekent u uw Body Mass Index:
Vul hieronder uw lengte (bijvoorbeeld 184) en uw gewicht (bijvoorbeeld 95.5).


Bereikbaarheid

Tel: 058 - 286 6969

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden Routebeschrijving
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden