Behandelovereenkomst

Een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse gezondheidsrecht is, dat een patiënt vooraf toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Om deze beslissing te kunnen nemen, moet de patiënt over voldoende informatie beschikken.

Het Centrum voor Obesitas Nederland verstrekt informatie via de website en tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

De informatieplicht van uw behandelaar en de toestemming van u als patiënt, vormen samen de behandelovereenkomst. Om het behandelprogramma te kunnen gaan doorlopen, moet deze behandelovereenkomst tussen u en uw behandelaar zijn opgesteld. Het formulier Behandelovereenkomst wordt naar u opgestuurd. U ontvangt het als bijlage bij de brief waarin de afspraak voor de voorlichtingsbijeenkomst wordt bevestigd. Wanneer u naar de voorlichtingsbijeenkomst gaat, neemt u dit formulier mee. 

Keuze Vervolgtraject
Bij de afspraakbevestiging voor de voorlichtingsbijeenkomst, ontvangt u ook het formulier “Keuze Vervolgtraject”. Ook dit formulier neemt u mee naar de voorlichtingsbijeenkomst.


Inleveren formulieren na de voorlichtingsbijeenkomst
Na de voorlichtingsbijeenkomst, levert u 2 formulieren ondertekend bij ons in:

1. Behandelovereenkomst
Wanneer u verder wilt gaan met het traject en opgeroepen wilt worden voor een vervolgafspraak, levert u de behandelovereenkomst ondertekend in.

2. Keuze vervolgtraject
Het formulier “Keuze Vervolgtraject” levert u na de voorlichtingsbijeenkomst ALTIJD in. U geeft daarop aan welke keus u maakt voor het vervolgtraject. Wanneer u wilt stoppen met het traject, kunt u dat ook aangeven.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Formulieren

Klik hier om de benodigde formulieren te downloaden.


Snel naar

BMI berekenen


Uw bmi berekenen

Zo berekent u uw Body Mass Index:
Vul hieronder uw lengte (bijvoorbeeld 184) en uw gewicht (bijvoorbeeld 95.5).


Bereikbaarheid

Tel: 058 - 286 6969

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden Routebeschrijving
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden