Vergoeding

Wordt het behandeltraject vergoed?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een operatie en hebben een behandelcontract afgesloten met het Centrum voor Obesitas Nederland, maar vraag dit altijd na bij uw verzekeraar.

Beperkingen
Ook als uw zorgverzekeraar de behandeling bij het CON vergoedt kunnen er beperkingen zijn. Veel verzekeraars hebben een limiet gesteld aan het totaal aantal operaties dat zij per jaar bij ons centrum willen laten uitvoeren. Als die limiet is bereikt kan het zijn dat u pas het volgende kalenderjaar kan worden behandeld of dat wij u moeten verwijzen naar een ander centrum.

Is een machtiging nodig?
Het kan zijn dat u een machtiging van uw zorgverzekeraar nodig heeft, om behandeld te kunnen worden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten met het Centrum voor Obesitas, kunnen wij deze machtiging voor u aanvragen. Als er geen overeenkomst is, moet u de machtiging zelf aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat zijn de kosten van het behandeltraject?
Wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten met het Centrum voor Obesitas, hebben zij onderhandeld over de prijs. Als er geen overeenkomst is, dan geldt het zogenaamde passantentarief.

Eigen risico
Iedere zorgverzekerde van 18 jaar en ouder, heeft wettelijk per kalenderjaar een verplicht eigen risico. Een behandeltraject bij het Centrum voor Obesitas beslaat meerdere kalenderjaren. Ieder kalender jaar wordt opnieuw het eigen risico aangesproken.

Eigen bijdrage?
Sommige zorgverzekeraars vragen van de patiënt, naast het eigen risico, ook nog een eigen bijdrage. Vraag na bij uw zorgverzekeraar of dit voor u geldt.

Polisvoorwaarden
Alle voorwaarden die op uw zorgverzekeringsovereenkomst van toepassing zijn, staan vermeld in de polisvoorwaarden. Lees deze goed door.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Formulieren

Klik hier om de benodigde formulieren te downloaden.


Snel naar

BMI berekenen


Uw bmi berekenen

Zo berekent u uw Body Mass Index:
Vul hieronder uw lengte (bijvoorbeeld 184) en uw gewicht (bijvoorbeeld 95.5).


Bereikbaarheid

Tel: 058 - 286 6969

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden Routebeschrijving
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden